Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại kimo http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Sun, 09 Aug 2020 03:51:14 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 300 http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-300-50doc-to-1850doc-.html Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 300

Đo bằng hồng ngoại, chỉ điểm tia laze, âm thanh báo động
Nhiệt độ: -50°C to +1850°C.
Độ chính xác: +-3°C (-50°C-+20°C); +-1°C (+20°C-+500°C); +-1.5% (+500°C-+1000°C); +-2% (+1000°C-+1850°C).
Độ phát xạ : 0.95
Giải mục tiêu (x/1) : 50/1
Chức năng Min/Max
Quang phổ phản ứng:8 -14um.
Thời gian đáp ứng: 150ms
Hãng sản xuất : Kimo - Pháp
Xuất xứ : Pháp
 


http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-300-50doc-to-1850doc-.doc
http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-300-50doc-to-1850doc-.html
http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-300-50doc-to-1850doc-.doc
11.750.000 VND
Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 300 ]]>
Sat, 20 Oct 2012 00:14:52 +0700 http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-300-50doc-to-1850doc-.html
Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 100 http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-100.html Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 100
Đo bằng hồng ngoại, chỉ điểm tia laze (2 tia laser)
Nhiệt độ: -50 ° C đến 800 ° C.
Độ chính xác: +-2.5°C (-50°C-+20°C); +-1°C(1%)(+20°C-+300°C); +-1.5%(+300°C-+800°C)
Độ phát xạ : 0.95
Giải mục tiêu (x/1) : 20/1
Chức năng Min/Max
Quang phổ phản ứng:8 -14um.
Thời gian đáp ứng: 150ms
Hãng sản xuất : Kimo - Pháp
Xuất xứ : Pháp

http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-100.doc
http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-100.html
http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-100.doc
3.350.000 VND
Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 100 ]]>
Wed, 12 Apr 2017 13:02:11 +0700 http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-100.html
Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 50 http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-50.html Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 50
Đo bằng hồng ngoại, chỉ điểm tia laze
Nhiệt độ: -50 ° C đến 380 ° C.
Độ chính xác: + -5 ° C (-20 ° C), + -2 ° C (-20 ° C).
Độ phát xạ : 0.95
Giải mục tiêu (x/1) : 12/1
Chức năng Min/Max
Quang phổ phản ứng: 6-14um.
Thời gian đáp ứng: <1 giây.
Hãng sản xuất : Kimo - Pháp
Xuất xứ : Pháp
http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-50.doc
http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-50.html
http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-50.doc
2.600.000 VND
Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 50 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 21:31:45 +0700 http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-bang-hong-ngoai-kimo-kiray-50.html
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Kimo KIRAY 200 http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-hong-ngoai-kimo-kiray-200.html Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Kimo KIRAY 200

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Kimo KIRAY 200

  • Đo bằng hồng ngoại, chỉ điểm tia laze
  • Nhiệt độ: -50°C đến 800°C.
  • Độ chính xác: +-2.5°C (-50°C-+20°C); +-1°C(1%)(+20°C-+300°C); +-1.5%(+300°C-+800°C)
  • Độ phát xạ : 0.95
  • Giải mục tiêu (x/1) : 30/1
  • Chức năng Min/Max
  • Quang phổ phản ứng:8 -14um.
  • Thời gian đáp ứng: 150ms
  • Bảo hành 12 tháng

http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-hong-ngoai-kimo-kiray-200.doc
http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-hong-ngoai-kimo-kiray-200.html
http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-hong-ngoai-kimo-kiray-200.doc
3.750.000 VND
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Kimo KIRAY 200 ]]>
Tue, 23 Dec 2014 21:24:18 +0700 http://maydonhietdobanghongngoai-kimo.sieuthithietbido.com/sung-do-nhiet-do-hong-ngoai-kimo-kiray-200.html